Skup tworzyw sztucznych

Naszą ofertę kierujemy zarówno do producentów z polipropylenu, polietylenu, jak i wszystkich innych uczestników rynku przetwórstwa i obrotu tworzywami sztucznymi. W zakresie naszych zainteresowań jest zarówno skup, jak i sprzedaż wszelkich materiałów z tworzyw sztucznych podlegających recyclingowi. Specjalizujemy się w przetwórstwie takich odpadów jak polietyleny niskociśnieniowe HDPE, polietyleny wysokociśnieniowe LDPE i LLDPE, czy polipropyleny.

Zapraszamy do współpracy firmy produkujące odpady w drodze procesów technologicznych, zakłady gospodarki komunalnej, firmy segregujące i prowadzące zbiórkę selektywną. Oferowane odpady winny być posegregowane, czyste, pozbawione elementów nieplastikowych.
Jesteśmy również zainteresowani nawiązaniem współpracy z odbiorcami odpadów, przemiałów i regranulatów z LDPE, LLDPE, LDPE wtrysk.

Ponadto świadczymy usługi kruszenia, mielenia, regranulacji z powierzonego materiału, gwarantując jakość oraz dużą wydajność. Posiadamy niezbędne zezwolenia na składowanie i przerób odpadów tworzyw sztucznych. Dokładamy wszelkich starań, by spełniać najsurowsze wymogi w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.